Hlavní obsah

bemühen

Vyskytuje se v

málo: málo se snažit o cosich um etw. wenig bemühen

moc: snažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühen

nadarmo: namáhat se nadarmosich umsonst bemühen

nemožný: pokoušet se o nemožnésich um Unmögliches bemühen

síla: snažit se ze všech silsich mit allen Kräften bemühen

snaha: mít snahubestrebt sein, sich bemühen