Hlavní obsah

bemühen

Vyskytuje se v

málo: sich um etw. wenig bemühenmálo se snažit o co

moc: sich mit aller Macht bemühensnažit se (vší) mocí

nadarmo: sich umsonst bemühennamáhat se nadarmo

nemožný: sich um Unmögliches bemühenpokoušet se o nemožné

síla: sich mit allen Kräften bemühensnažit se ze všech sil

snaha: bestrebt sein, sich bemühenmít snahu