Hlavní obsah

begraben

Vyskytuje se v

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

mrtvý: den Verstorbenen begrabenpochovat mrtvého

zaživa: j-n lebendig begrabenzaživa koho pohřbít

sekera: das Kriegsbeil ausgraben/begrabenvykopat/zakopat válečnou sekeru