Hlavní obsah

básnička

Vyskytuje se v

vysypat: ein Gedicht herunterrasselnvysypat básničku

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.