Hlavní obsah

abschalten

Vyskytuje se v

topení: die Heizung abschaltenvypnout topení

vypnout: Er hat in der Vorlesung völlig abgeschaltet.Na přednášce úplně vypnul.

vypojit: Ich habe den Strom abgeschaltet.Vypojil jsem elektrický proud.

abschalten: den Strom abschaltenvypnout proud