Hlavní obsah

abschalten

Vyskytuje se v

topení: vypnout topenídie Heizung abschalten

vypojit: Vypojil jsem elektrický proud.Ich habe den Strom abgeschaltet.