Hlavní obsah

erholen

Vyskytuje se v

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

Schreck: sich von einem Schreck erholenvzpamatovat se z úleku

odpočívat: sich vom Studium erholenodpočívat od studia

rekreovat se: sich nach der Arbeit erholenrekreovat se po práci

spočívat: auf dem Boden ruhen und sich erholenspočívat na zemi a odpočívat

zotavit se: sich von einer Depression erholenzotavit se z deprese