Hlavní obsah

Verwandte

Vyskytuje se v

der, die, das: die Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti

nahe: mit j-m nahe verwandt seinbýt blízce spřízněn s kým

unterbringen: die Gäste bei Verwandten unterbringenubytovat hosty u příbuzných

verwenden: zum Kochen nur Butter verwendenpoužívat na vaření jen máslo

zweckentsprechend: etw. zweckentsprechend verwendenco účelně používat

obdarovat: die Verwandten reich beschenkenštědře obdarovat příbuzné

pobýt: eine Weile bei Verwandten verweilenchvíli pobýt u příbuzných

příbuzný: verwandte Familienpříbuzné rodiny

termín: einen Fachausdruck verwendenpoužít odborný termín

vzdálený: ein entfernter/weitläufiger Verwandtervzdálený příbuzný

vztah: mit j-m verwandt seinbýt v příbuzenském vztahu s kým