Hlavní obsah

Strahl

Der, podstatné jméno~(e)s, ~en

  1. paprsekder Strahl der Sonnesluneční paprsek
  2. proud vody ap.ein dünner Strahlslabý proud
  3. fyz.záření, paprsky

Vyskytuje se v

vor: vor Freude strahlenzářit radostí

Stern: Der Stern strahlt am Himmel.Hvězda září na nebi.

strahlen: Das Licht strahlt durch eine Membrane.Světlo svítí skrz membránu.

paprsek: ultraviolette Strahlenfyz. ultrafialové paprsky

rozzářit se: Die Neonlichter begannen zu strahlen.Neonová světla se rozzářila.

sálat: Der Ofen strahlt noch Wärme aus.Kamna ještě sálají.

zářit: Ihre Augen strahlten vor Glück.Oči jí zářily štěstím.

zářivě: strahlend lächelnzářivě se usmívat

Strahl: der Strahl der Sonnesluneční paprsek