Hlavní obsah

Schere

Vyskytuje se v

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

scheren: sich scherenum etw. zajímat se, starat se o co

scheren: Schafe scherenostříhat ovce