Hlavní obsah

Komma

Das, podstatné jméno~s, ~s/~ta

Vyskytuje se v

null: null Komma nichtsvůbec nic

Punkt: auf Punkt und Kommaaž do poslední mrtě

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

nula: null Komma fünfnula celá pět desetin

ostošest: Er redete ohne Punkt und Komma.Mluvil ostošest.