Hlavní obsah

Kapazität

Vyskytuje se v

kapacita: die medizinische Kapazitätlékařská kapacita

praktický: praktische Kapazität etw. Genpraktická kapacita čeho