Hlavní obsah

Geschirr

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. nádobídas Geschirr abwaschen/abtrocknen/abräumenumýt/utřít/sklidit nádobí
  2. zast.nádoba
  3. postroj, řemení

Vyskytuje se v

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

Kunststoff: Geschirr aus Kunststoffnádobí z plastu

Kupfer: Geschirr aus Kupferměděné nádobí

varný: feuerfestes Geschirrvarné nádobí

houba: das Geschirr mit einem Schwamm waschenumývat nádobí houbou

mýt: Geschirr spülen/abwaschenmýt nádobí

nádobí: das Geschirr abwaschen/abtrocknenmýt/utírat nádobí

okapat: das Geschirr abtropfen lassennechat okapat nádobí

opláchnout: das Geschirr spülenopláchnout nádobí

rachotit: mit dem Geschirr klappernrachotit (s) nádobím

rámusit: mit Geschirr klappernrámusit s nádobím

sklidit: das Geschirr vom Tisch abräumensklidit nádobí ze stolu

umýt: das Geschirr abwaschenumýt nádobí

utřít: Geschirr abtrocknenutřít nádobí

obout se: Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!Ten se do toho ale pořádně obul!

Geschirr: das Geschirr abwaschen/abtrocknen/abräumenumýt/utřít/sklidit nádobí