Hlavní obsah

Generation

Vyskytuje se v

jung: die jüngste Generationnejmladší generace

dvougenerační: das Doppelhaus, ein Haus für zwei Generationendvougenerační dům

budoucí: die zukünftige Generationbudoucí generace

mladý: die junge Generationmladá generace

pokolení: kommende Generationenpříští pokolení

pokrokový: fortschrittliche Generationpokroková generace

příští: künftige Generationenpříští generace