Hlavní obsah

Entlassung

Vyskytuje se v

propuštění: die Entlassung aus dem Krankenhauspropuštění z nemocnice

reverz: die Entlassung (aus dem Krankenhaus) gegen Reverspropuštění (z nemocnice) na reverz

vyhrožovat: Er droht den Angestellten mit Entlassung.Vyhrožuje zaměstnancům propuštěním.