Hlavní obsah

Energie

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. energie síla člověka
  2. fyz.energie atomová, magnetická ap.

Vyskytuje se v

jaderný: die Kernenergiejaderná energie

kvantum: das Energiequantumkvantum energie

reziduální: die Residualenergiereziduální energie

nabitý: mit c!Energie geladen sein, voller c!Energie steckenpřen. být nabitý energií

nevyčerpatelný: unversiegbare c!Energienevyčerpatelná energie

odčerpat: überflüssige c!Energie abziehenodčerpat přebytečnou energii

vybíjet: c!Energie beim Sport entladenvybíjet energii sportem

využitelný: eine nutzbare Energiequellevyužitelný zdroj energie

strotzen: překypovat c!energiívor Energie strotzen

Umgang: šetrné zacházení s c!energiíein sparsamer Umgang mit Energie

Verbrauch: redukovat spotřebu c!energieden Verbrauch an/von Energie reduzieren

laden: Je plný c!energie.Er ist mit Energie geladen.

energie: der Energieverbrauchspotřeba energie