Hlavní obsah

Einladung

Vyskytuje se v

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

ergehen: Die Einladungen ergingen an alle Mitglieder.Pozvánky byly adresovány všem spolupracovníkům.

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

několikerý: několikeré upozornění/pozvánímehrfache Warnung/Einladung

pozvání: pozvání na plesdie Einladung zu einem Ball