Hlavní obsah

Eile

Die, podstatné jméno~

Vyskytuje se v

Hilfe: j-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomoc

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

eilen: Er ist zum Bahnhof geeilt.Spěchal na nádraží.

geschäftig: geschäftig hin und her eilenčile běhat sem a tam

chvat: etw. mit Eile machendělat co v chvatu

kvap: etw. in Eile machendělat co v kvapu

popohánět: j-n zur Eile antreibenpopohánět koho ke spěchu

pospíchat: Dieses Projekt eilt!Ten projekt pospíchá!

spěch: in Eile essenjíst ve spěchu

šílený: in rasender Eilev šíleném spěchu

trap: etw. in Eile machendělat co v trapu

chvatný: Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!Práce chvatná málo platná.

pomalu: Eile mit Weile!Spěchej pomalu!

Eile: in Eile seinmít naspěch, spěchat