Hlavní obsah

Dummkopf

Vyskytuje se v

heißen: j-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem

ty: Du Dummkopf!Ty hlupáku!

vyobrazit: Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.