Hlavní obsah

Dummkopf

Vyskytuje se v

heißen: j-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem

ty: Ty hlupáku!Du Dummkopf!

vyobrazit: Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.