Hlavní obsah

Computer [kɔmˈpjuːtɐ]

Vyskytuje se v

auskennen: Vyznáš se v počítačích?Kennst du dich mit Computern aus?

programmieren: naprogramovat počítačeinen Computer programmieren

pracovat: pracovat na počítačiam Computer arbeiten

psát: psát perem/na počítačimit einer Feder/am Computer schreiben

smontovat: smontovat si počítačsich den Computer zusammensetzen

vypnout se: Počítač se automaticky vypne.Der Computer schaltet sich automatisch aus.

zamrzlý: zamrzlý počítačein eingefrorener Computer

zamrznout: Zamrzl mi počítač.Mein Computer ist eingefroren.

zapnout: zapnout počítačden Computer einschalten