Hlavní obsah

City

Die, podstatné jméno~, ~s

Vyskytuje se v

Empfinden: das Empfinden für Gerechtigkeitcit pro spravedlnost

Gefühl: kein Gefühl in der Hand habennemít cit v ruce

verwunden: j-s Gefühle verwundenporanit city koho

cit: eigene Gefühle vor j-m verbergenskrývat své city před kým

jazykový: das Sprachgefühljazykový cit

převážit: Der Verstand überwog das Gefühl.Rozum převážil cit.

ryzí: reines/pures Gefühlryzí cit