Hlavní obsah

City

Die, podstatné jméno~, ~s

Vyskytuje se v

Empfinden: das Empfinden für Gerechtigkeitcit pro spravedlnost

Gefühl: kein Gefühl in der Hand habennemít cit v ruce

Gefühl: Er erwiderte ihre Gefühle.Opětoval její city.

verwunden: j-s Gefühle verwundenporanit city koho

cit: skrývat své city před kýmeigene Gefühle vor j-m verbergen

jazykový: jazykový citdas Sprachgefühl

převážit: Rozum převážil cit.Der Verstand überwog das Gefühl.

ryzí: ryzí citreines/pures Gefühl

cit: nemít kouska citu s kýmkein Erbarmen mit j-m haben

cit: mít cit pro coGefühl für etw. haben