Hlavní obsah

Atom

Das, podstatné jméno~s, ~e

Vyskytuje se v

dělení: fyz. dělení atomůdie Atomspaltung

obal: fyz. obal atomudie Atomhülle

protiatomový: protiatomové hnutídie Anti-Atom-Bewegung

rozštěpit: fyz., chem. rozštěpit atomdas Atom spalten