Hlavní obsah

Atom

Das, podstatné jméno~s, ~e

Vyskytuje se v

dělení: die Atomspaltungfyz. dělení atomů

obal: die Atomhüllefyz. obal atomu

protiatomový: protiatomové hnutídie Anti-Atom-Bewegung

rozštěpit: das Atom spaltenfyz., chem. rozštěpit atom