Hlavní obsah

Ader

Vyskytuje se v

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

schwellen: Die Adern auf der Stirn schwollen ihm.Na čele mu naběhly žíly.

gefrieren: Ihr gefror vor Entsetzen das Blut in den Adern.Hrůzou jí ztuhla krev v žilách.

pulzovat: Das Blut pulsiert durch die Adern.Krev pulzuje v žilách.

stříkat: Aus der Ader spritzt das Blut heraus.Z tepny stříká krev.

tuhnout: Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.Strachem mi tuhne krev v žilách.

žíla: sich die Adern aufschneidenpodřezat si žíly

ztuhnout: Das Blut erstarrte in seinen Adern.Ztuhla mu krev v žilách.