Hlavní obsah

Ableichtern

Nechtěli jste hledat:

abod(e)

abod

Ablehnungodmítnutí, zamítnutí

ableistenodsloužit, absolvovat

ableitenodvádět

Ableitungodvedení , vyvedení

ablenkenodchýlit, odklonit, vychýlit

Ablenkungodklon, odchylka

Ablenkungsmanöversnaha odvést/odvrátit pozornost

ablesen(po)sbírat, vysbírat, sebrat

ablesen(pře)číst

ableugnenpopírat, zapírat