Hlavní obsah

überzeugen

Vyskytuje se v

durch: j-n durch Argumente überzeugenpřesvědčit koho argumenty

Kunst: die Kunst des Überzeugensumění přesvědčit

felsenfest: felsenfest von etw. überzeugt seinbýt o čem skálopevně přesvědčený

opak: j-n vom Gegenteil überzeugenpřesvědčit koho o opaku

osobně: sich persönlich/selbst überzeugenosobně se přesvědčit

pokoušet se: Sie versuchten, ihn zu überzeugen.Pokoušeli se ho přesvědčit.

přesvědčit se: sich von etw. mit eigenen Augen überzeugenpřesvědčit se o čem na vlastní oči

přesvědčivě: überzeugend sprechen von etw.přesvědčivě mluvit o čem

überzeugen: j-n von der Wahrheit überzeugenpřesvědčit koho o pravdě