Hlavní obsah

übersteigen

Vyskytuje se v

možnost: Das übersteigt meine Möglichkeiten.To je nad mé možnosti.

přelézt: Er hat den Zaun überstiegen.Přelezl přes plot.

přesáhnout: Die Temperaturen übersteigen nicht 10°C.Teploty nepřesáhnou 10°C.

převyšovat: Das übersteigt alle Erwartungen.To převyšuje všechna očekávání.