Hlavní obsah

überdrüssig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

znechucený: Ich bin dieser Sache überdrüssig.Jsem z toho znechucený.

znechutit se: Er wurde des Studiums überdrüssig.Studium se mu znechutilo.