Hlavní obsah

úplný

Vyskytuje se v

neúplný: lückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angabenneúplné vědomosti/údaje

Anfänger: hovor. ein blutiger Anfängerúplný zelenáč, nováček

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

vollständig: eine vollständige Adresse angebenuvést úplnou adresu

úplný: volle Versionúplná verze