Hlavní obsah

Übermaß

Das, podstatné jméno~es

Vyskytuje se v

přemíra: ein Übermaß an Aufgaben/Informationenpřemíra úkolů/informací

Übermaß: ein Übermaß an Arbeitpřemíra práce