Hlavní obsah

tentato

Přídavné jméno

  • nezdařený v stadiu pokusu ap.tentato omicidio/suicidiopokus o vraždu/sebevraždu

Vyskytuje se v

assassinio: tentato assassiniopokus o vraždu

fortuna: tentare la fortunapokoušet štěstí

omicidio: tentato omicidiopokus o vraždu

sorte: tentare la sortezkusit štěstí

stupro: tentato stupropokus o znásilnění

suicidio: tentare il suicidiopokusit se o sebevraždu

tentato: tentato omicidio/suicidiopokus o vraždu/sebevraždu

pokus: tentativo di omicidio/stupro, tentato omicidio/stupropráv. pokus o vraždu/znásilnění

pokusit se: tentare il suicidiopokusit se o sebevraždu

sebevražda: tentativo di suicidio, tentato suicidiopokus o sebevraždu

vražda: tentato omicidiopokus o vraždu

znásilnění: tentato stupropráv. pokus o znásilnění

dobýt se: Hanno tentato di scassinare il bancomat.Pokusili se dobýt do bankomatu.

tentare: Ha tentato la fuga.Pokusil se o útěk.