Hlavní obsah

stagionato

Přídavné jméno

  1. uleželý, zralý sýr ap.
  2. v letech, usedlý muž, žena

Vyskytuje se v

formaggio: formaggio stagionatovyzrálý sýr

quattro: quattro stagioničtyři roční období

stagione: quattro stagioničtyři roční období

alternarsi: l'alternarsi delle stagionistřídání ročních období

roční: quattro stagioni čtyři roční období

uzrát: (far) stagionare, víno ap. též invecchiare qcnechat uzrát co

odležet: Fate stagionare il formaggio.Nechejte sýr odležet.

střídání: cambio delle stagioni, alterno susseguirsi delle stagionistřídání ročních období