Hlavní obsah

smesso

Vyskytuje se v

capace: Non sono capace di smettere....Nedokážu přestat...

menare: Se non la smetti, ti meno.Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.

smettere: Ha smesso di bere.Přestal pít.

nechat: Ho smesso di cercare.Nechal jsem hledání.

přestat: Ho smesso di fumare.Přestal jsem kouřit.

zanechat: Ha smesso di studiare.Zanechala studia.

údiv: Non smetto/finisco di meravigliarmi.Já nevycházím z údivu.