Hlavní obsah

ripresa

Vyskytuje se v

operatore: operatore di ripresakameraman

colore: Era pallido, ma poi ha ripreso colore.Byl bledý, ale potom zase dostal barvu.

oživení: ripresa del mercatooživení trhu

dopadení: Le camere hanno ripreso la cattura del delinquente.Kamery natočily dopadení zločince.

otřepat se: Si è ripreso velocemente dalla malattia.Otřepal se z nemoci rychle.

vrátit se: Non ha più ripreso coscienza.Vědomí se mu už nevrátilo.

ripresa: a due riprese(na)dvakrát