Hlavní obsah

relativo

Vyskytuje se v

umidità: fis. umidità assoluta/relativaabsolutní/relativní vlhkost

relativo: pronome relativovztažné zájmeno