Hlavní obsah

relativamente

Vyskytuje se v

relativo: pronome relativovztažné zájmeno

umidità: fis. umidità assoluta/relativaabsolutní/relativní vlhkost

poměr: in rapporto a qc, relativo a qcv poměru k čemu

prostý: maggioranza semplice/relativaprostá většina

vztažný: proposizione relativavztažná věta

poměrně: relativamente facilepoměrně snadný

příslušný: informazioni relativepříslušné informace

relativně: Il prezzo è relativamente basso.Cena je relativně nízká.