Hlavní obsah

podřadicí

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

congiunzione: congiunzioni coordinative/subordinativesouřadicí/podřadicí spojky

subordinativo: gramm. congiunzione subordinativapodřadicí spojka

podřadicí: congiunzione subordinativaling. podřadicí spojka