Hlavní obsah

subordinativo

Přídavné jméno

  • podřadicí, podřazovacígramm. congiunzione subordinativapodřadicí spojka

Vyskytuje se v

congiunzione: souřadicí/podřadicí spojkycongiunzioni coordinative/subordinative

podřadicí: ling. podřadicí spojkacongiunzione subordinativa

subordinativo: podřadicí spojkagramm. congiunzione subordinativa