Hlavní obsah

podřadicí

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

congiunzione: souřadicí/podřadicí spojkycongiunzioni coordinative/subordinative

subordinativo: podřadicí spojkagramm. congiunzione subordinativa

podřadicí: ling. podřadicí spojkacongiunzione subordinativa