Hlavní obsah

congiunzione

Podstatné jméno ženské

  1. spoj(ení)
  2. spojka slovní druhcongiunzioni coordinative/subordinativesouřadicí/podřadicí spojky
  3. konjunkce planet

Vyskytuje se v

causale: gramm. congiunzione causalepříčinná spojka

concessivo: gramm. congiunzione concessivapřípustková spojka

conclusivo: gramm. congiunzione conclusivaspojka důsledková

condizionale: congiunzione condizionalepodmínková spojka

coordinativo: congiunzione coordinativaspojka souřadicí

disgiuntivo: congiunzione disgiuntivavylučovací spojka

subordinativo: gramm. congiunzione subordinativapodřadicí spojka

podřadicí: ling. podřadicí spojkacongiunzione subordinativa

slučovací: ling. slučovací spojkacongiunzione copulativa

souřadicí: ling. spojka souřadicícongiunzione coordinativa