Hlavní obsah

ordinato

Vyskytuje se v

carnet: comm. carnet di ordinikniha objednávek/zakázek

ordine: ai vostri ordinik vašim službám

prete: ordinare q prete(vy)světit koho na kněze

sacerdote: ordinare q sacerdotevysvětit koho na kněze

dát: mettere in ordine, ordinaredát do pořádku

objednat: ordinare la merceobjednat (si) zboží

rukopis: avere una scrittura ordinatamít úhledný rukopis

závazně: ordinare qc in modo vincolantezávazně objednat co

nařídit: Gli fu ordinato di uscire.Nařídili mu, aby odešel.

předepsat: ordinare la dieta a qpředepsat komu dietu

úpravný: scrittura ordinataúpravné písmo

uspořádat: Mi devo ordinare le idee.Musím si uspořádat myšlenky.

ordinare: ordinare la stanzadát do pořádku/poklidit pokoj