Hlavní obsah

mordente

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. kousavý i přen., jízlivýfreddo mordenteštiplavá zima
  2. žíravý, leptavý

Vyskytuje se v

morse: (codice) Morsemorseovka

alfabeto: alfabeto MorseMorseova abeceda, morseovka

carattere: carattere Morseznak Morseovy abecedy

codice: codice Morsemorseovka, Morseova abeceda

morso: un morso a una melakousnutí do jablka

serpente: morso di serpentehadí uštknutí

mordere: Mi ha morso un serpente.Uštkl mě had.

vipera: Mi ha morso una vipera.Uštkla mě zmije.

abbaiare: Can(e) che abbaia non morde.Pes, který štěká, nekouše.

cane: Can che abbaia non morde.Pes, který štěká, nekouše.

mordente: freddo mordenteštiplavá zima