Hlavní obsah

giurato

Vyskytuje se v

falso: giurare il falsokřivě přísahat

fede: giurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo

giurato: traduzione giuratasoudně ověřený překlad

traduttore: traduttore giuratosoudní překladatel

porota: membro della giuria, giurato člen poroty

překladatel: traduttore giuratosoudní překladatel po přísaze

přísahat: giurare sulla Bibbiapřísahat na bibli

soudně: traduzione giuratasoudně ověřený překlad

jed: Ci puoi giurare!Na to můžeš vzít jed!

krk: Te lo giuro!Na to dám krk.

giurare: giurare vendetta a qpřísahat pomstu komu