Hlavní obsah

distare

Intranzitivní sloveso

  1. da qc být jak daleko/vzdálen(ý) od čehoDista molto da qui?Je to odsud daleko?Quanto dista?Jak je to daleko?Non dista molto.Není to odsud daleko.
  2. da qc lišit se od čehopřen. být vzdálený čemu názory ap.

Vyskytuje se v

distante: poco distantenedaleko, poblíž

distante: La scuola è distante dal centro.Škola je daleko od centra.

daleko: být jak daleko od čehodistare da qc

daleko: Jak je to daleko?Quanto dista?

daleko: Není to (odsud) daleko.Non dista molto., Non è lontano da qui.