Hlavní obsah

derivato

Vyskytuje se v

deriva: andare alla derivabýt unášen (proudem)

parola: parola semplice/composta/derivatajednoduché/složené/odvozené slovo

derivát: derivati finanziariekon. finanční deriváty

původ: avere origine da qc, derivare da qcmít původ v čem

derivare: L'italiano deriva dal latino.Italština pochází z latiny.