Hlavní obsah

derivát

Nechtěli jste hledat:

derivamořský proud

derivarepocházet , pramenit, vzejít, vycházet , mít původ

derivarebýt unášen do strany

derisorioposměšný, výsměšný

derivabileodvoditelný , získatelný

derivataderivace

derivatovyplývající, plynoucí

derivazioneodvození, odvozování

dermakorium, škára

dermatitezánět kůže, dermatitida