Hlavní obsah

decrescere

Intranzitivní slovesoconj crescere, aus. essere

Vyskytuje se v

decrescente: in ordine decrescentev sestupném pořadí

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

sestupný: v sestupném pořadíin ordine decrescente