Hlavní obsah

decrescendo

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

decrescente: in ordine decrescentev sestupném pořadí

ordine: ordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadí

sestupný: v sestupném pořadíin ordine decrescente