Hlavní obsah

decisamente

Vyskytuje se v

deciso: essere deciso a fare qcbýt rozhodnutý udělat co

fermamente: essere fermamente decisobýt pevně rozhodnutý

decidere: Ha deciso di partire.Rozhodl se odjet.

valutazione: Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...

jinak: Ho deciso diversamente.Rozhodl jsem se jinak.

neodbytný: Non riesco a liberarmene., È decisamente insistente.Je zcela neodbytný.

rozhodnout se: Si è deciso ad andarsene.Rozhodl se odejít.

rozhodnutý: Hai già deciso?Už jsi rozhodnutý?

decisamente: Decisamente!(To) Rozhodně! přitakání