Hlavní obsah

decisamente

Vyskytuje se v

deciso: essere deciso a fare qcbýt rozhodnutý udělat co

fermamente: essere fermamente decisobýt pevně rozhodnutý

decidere: Ha deciso di partire.Rozhodl se odjet.

valutazione: Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...

jinak: Rozhodl jsem se jinak.Ho deciso diversamente.

neodbytný: Je zcela neodbytný.Non riesco a liberarmene., È decisamente insistente.

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.Si è deciso ad andarsene.

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Hai già deciso?