Hlavní obsah

curiosamente

Vyskytuje se v

curioso: essere curioso di vedere qcbýt zvědavý na co chtít vidět

curioso: Il curioso è che ...Zajímavé je, že ...

troppo: Sei troppo curioso!Ty jsi nějaký zvědavý!

zvědavý: přirozeně zvědavýnaturalmente curioso/-a

nějak: Ty jsi nějak zvědavý!Sei troppo curioso!

nějaký: Ty jsi nějaký zvědavý!Sei troppo curioso!

obklopit: Hned ho obklopili zvědavci.Subito è stato circondato dai curiosi.

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.Sono curioso di sapere se lo manderà.