Hlavní obsah

corrispondente

Vyskytuje se v

corrisposto: amore non corrispostoneopětovaná láska

corrispondere: I dati non corrispondono.Ta data nesedí.

corrispondere: Questo non corrisponde a verità.To neodpovídá skutečnosti.

naplnit: naplnit očekávání kohocorrispondere alle aspettative di q

odpovídat: odpovídat si údaje ap.corrispondere

splnit: splnit čí očekávánícorrispondere alle aspettative di qc

zpravodaj: válečný zpravodajreporter/corrispondente della guerra

krýt se: Jejich svědectví se kryjí.Loro testimonianze corrispondono.

odpovídat: Hledaný muž odpovídal popisu.L'uomo cercato corrispondeva alla descrizione.

souhlasit: Otisky prstů nesouhlasí.Le impronte digitali non corrispondono.