Hlavní obsah

coronaria

Vyskytuje se v

coronario: anat. arterie coronariekoronární/věnčité tepny