Hlavní obsah

coronaria

Vyskytuje se v

coronario: koronární/věnčité tepnyanat. arterie coronarie